Znamení zvěrokruhu Střelec Štír Váhy Panna Lev Kozoroh Vodnář Ryby Beran Býk Blíženci Rak POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY VSTUPENKY TÝDEN ZÍTRA DNES KALENDÁŘ PRODEJNY NÁPOVĚDA REKLAMA ZPRÁVY ENCYKLOPEDIE
Návrat na hlavní stranu
Čtvrtek 02. dubna 2020 (10:15 hodin)

Dnešní znamení zvěrokruhu: Beran
Erika - blahopřejeme !
Z kalendáře zvířat: Žeryk

Fulltext
NÁŠ TIP: Nastavte si Kalendář jako výchozí domovskou stránku.

 

Mikroregion MALÁ HANÁ

V údolí pole, na úbočích sady

Úrodné údolí Boskovické brázdy, které na severu zeširoka vstupuje na území Pardubického kraje, lemují vesnice založené v úpatí kopců. Touto oblastí vedly kdysi dávné stezky spojující sever s jihem. Dávná zemědělská tradice rozšířila nepochybně i pod vlivem vzdělaných mnichů kláštera Hradisko u Olomouce na úbočí kopců i tradici ovocnářskou, která již v 19. století přerostla v tradici školkařskou.

Centrem mikroregionu je město Velké Opatovice, kde se již od 19. století vyrábělo šamotové zboží.

Oblast mikroregionu Malá Haná zaujímá plochu 85 km2 a žije zde na 8.000 obyvatel v deseti obcích: Borotíně, Cetkovicích, Malé Roudce, Světlé, Šebetově, Uhřicích, Úsobrně, Vanovicích a městě Velkých Opatovicích.

Příroda

Oblast Malé Hané je velmi příjemné místo především pro cykloturistiku, ale i pěší turistiku. Nabízí překrásné pohledy na úbočí Drahanské vrchoviny na východě a nejjižnějších výběžků Třebovského mezihoří na západě. Procházky, během nichž lze mezi poli stoupat lukami s ovocnými stromy až do hlubokých lesů v kopcích, patří k nejpříjemnějším možnostem trávení volného času v kraji. Zajímavostí je lokální biokoridor, který vede bezprostředním okolím dálničního tělesa ve směru Vídeň-Vratislav, jehož výstavba byla zahájena za II. světové války.

K dalším přírodním zajímavostem patří zvláště chráněná území: ÚsobrnoPR Durana.

Borotín - Arboretum Borotín (jako součást lokálního biocentra V Občinách)bylo založeno v roce 1918 majiteli panství, rodinou Riedlů; obnoveno bylo v 80. letech minulého století. Směrem na sever a severozápad vedou z Borotína vycházkové trasy k Borotínskému čihadlu (538 m.n.m.) a Opatovickému hradisku (514 m.n.m.) s reliéfy Petra Bezruče a Josefa Bohuslava Foerstera od Karla Otáhala, které jsou součástí významného regionálního biokoridoru vedoucího od Pamětic ke Smolenské přehradě poblíž Velkých Opatovic.

Velké Opatovice - PP, zámecký park.

Šebetov - PP, zámecký park, nepřístupný.

PP - přírodní park; PR - přírodní rezervace; VKP - významný krajinný prvek

Zajímavosti

Borotín - Barokní zámek v letech 1753-1774 postavil olomoucký biskup. Z části jeho parku vzniklo v roce 1918 dnes hojně navštěvované arboretum. Zámek je nepřístupný. Kostel Povýšení sv. Kříže byl postaven r. 1788.

Cetkovice - První záznam o obci je z roku 1078. Barokní kostel sv. Filipa a Jakuba byl vystavěn v roce 1699, fara zvaná Zámeček, letní sídlo posledního hradiského opata, v roce 1762.

Malá Roudka - První písemný záznam z r. 1363, výhledy do okolí, integruje obec Skočovu Lhotu.

Světlá - Pomníček Fr. Palackého.

Šebetov - Zámek ze 16. stol., původně rezidence kláštera Hradisko u Olomouce, byl přestavěn v r. 1697 barokně, 1885 ve stylu francouzské novorenesance. V zámku je ústav sociální péče. Na návsi socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1724 a socha P. Marie s křížem. Novogotická kaple sv. Anny (viz titulní stranu) z roku 1842 na kopci.

Uhřice - První písemný záznam je z roku 1201. Pochází odtud rodina literátů Křičků.

Úsobrno - Již na přelomu tisíciletí stál na kopci Durana hrad, pod ním na obchodní cestě Jantarová stezka mýtní stanice. V 18. století se v okolí těžila železná ruda, 1817 byla založena sklárna, která pracuje dodnes. Kostel sv. Cyrila a Metoděje byl vystavěn v roce 1951.

Vanovice - První zmínka je z roku 1167. Pozdně gotický kostel sv. Václava ze 14. stol. s úpravami v 16. a 18. stol., evangelický kostel z roku 1844. Školkařská tradice založená r. 1863 Fr. Vlkem. Integrovanou obcí jsou Drválovice s památníkem obětem protifašistického odboje.

Velké Opatovice - integrují obce Bezděčí (barokní kaplička), Velkou Roudku (1839 zde byly založeny lázně se sirným a železitým pramenem, Františkův pramen je dosud zachován), Svárov (asi 1 km na jihovýchod je skalní útvar Kamenná svatba), Brťov, Korbelovu Lhotu. Zámek z 18. stol. je v majetku města, je zde umístěna Pamětní síň akad. malíře Karla Otáhala, muzeum města, galerie SOU tradičních řemesel, dále je zde kino, společenský sál, umělecká škola, fitness a další zařízení. Zámecký park podléhá památkové ochraně. Kostel sv. Jiří byl vystavěn r. 1791, oltářní plastika sv. Jiří je dílem Karla Otáhala. Barokní sochy - sv. Florián, Jan Nepomucký, Tadeáš, Vendelín a další plastiky v okolí kostela.
Naučná stezka Velké Opatovice.

Významné osobnosti

Karel Otáhal (1901-1972) - akad. sochař, autor řady reliéfů ve Velkých Opatovicích.

Otýn Břeněk (1870-1926) - spisovatel a žurnalista.

Volný čas

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Koupaliště - Borotín, Šebetov;

Koně - Cetkovice, Vanovice;

Tenis - Velké Opatovice, Úsobrno;

Ryby - Úsobrno, Uhřice, Cetkovice, Velké Opatovice;

Fitness - Velké Opatovice (sauna, masáže).

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Borotín - arboretum, pohyblivý betlém;

Velké Opatovice - Galerie SOŠ a SOU tradičních řemesel, Památník města Velké Opatovice, kino, letní kino;

Šebetov - kino.

Akce

(Ne)jen jazzový dýchánek - Úspěšně založená tradice letního jazzového festivalu v areálu letního kina (červen, Velké Opatovice).

Borotín, festival bez drog a alkoholu - Dvoudenní festival pořádaný na koupališti v náručí přírody (přelom července a srpna).

Pivní slavnosti(červenec, Skočova Lhota).

Sraz kututáků - Soutěž podomácku udělaných traktorů (srpen, Velká Roudka).

Recesistické výlety po stopách Franty Úsobrňáka - Úsobrno.

Poutě - Řada obyvatel Malé Hané ctí dávné křesťanské tradice. Jednou z významných událostí roku je v jednotlivých obcích pouť (Knínice, Šebetov, Cetkovice, aj.).

Mikulášská nadílka, ostatky - V řadě obcí Malé Hané jsou zachovány či obnovovány lidové tradice.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.boskovicko.cz

Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Michaela Dvořáčková (Městské informační středisko Boskovice) org. 130, 09.12.2004 v 15:30 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

Aprílové počasí jsou časy i nečasy.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Na dubnové počasí je předem každá sázka ztracena.
Dubnové hřmění rozbíjí mrazy na mrazíky.
Bouřky v dubnu zvětšují mokré léto.
První bouřky se dostavují na křídlech jiřiček.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Dokud není Jiří svatého, neboj se ty hada žádného.
Po svatém Jiří lezou hadi a štíři ze země a mají své právo.
 
dubna 1085: Vratislav II. obdržel v Mohuči za své služby Jindřichovi IV. královský titul, který však platil pouze pro jeho osobu.
dubna 1099: Bořivoj, bratr českého knížete, přijal s jeho svolením v Řezně od císaře Jindřicha IV. Čechy v léno.

Zítra Pozítří
Zdroj: www.meteopress.cz