Znamení zvěrokruhu Střelec Štír Váhy Panna Lev Kozoroh Vodnář Ryby Beran Býk Blíženci Rak POLSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY VSTUPENKY TÝDEN ZÍTRA DNES KALENDÁŘ PRODEJNY NÁPOVĚDA REKLAMA ZPRÁVY ENCYKLOPEDIE
Návrat na hlavní stranu
Čtvrtek 02. dubna 2020 (10:30 hodin)

Dnešní znamení zvěrokruhu: Beran
Erika - blahopřejeme !
Z kalendáře zvířat: Žeryk

Fulltext
NÁŠ TIP: Nastavte si Kalendář jako výchozí domovskou stránku.

 

Mikroregion LETOVICKO

Malebná krajina dávných i současných cest

Mikroregion Letovicko leží v nejsevernější části Jihomoravského kraje, 40 km severně od Brna, v povodí řeky Svitavy. V severojižním směru ho protíná silnice I. třídy č. 43 a železniční trať Brno-Česká Třebová vedoucí kolem řeky Svitavy. Sousedí s okresem Svitavy v Pardubickém kraji.

Jeho centrem je prastaré město Letovice zmiňované již v roce 1145, na něž z výšky shlíží zámek, kostel sv. Prokopa a klášterní kostel sv. Václava s nemocnicí Milosrdných bratří, tradiční centrum textilní a kamnářské výroby.

Letovicko zaujímá plochu 103 km2, žije zde na 10 tisíc obyvatel v 15 obcích: Deštném, Horním Poříčí, Horním Smržově, Chrudichromech, Křetíně, Lazinově, Míchově, Paměticích, Petrově, Prostředním Poříčí, Roubanině, Skrchově, Stvolové, Vískách, Vranové, a městě Letovicích, které má patnáct místních částí.

Malebná a rozmanitá krajina v nadmořské výšce 320-500 m.n.m., kde se střídají lesy, pole, louky, pastviny a vodní plochy, dokáže naplnit člověka pocitem klidu. Letovicko má tradici výletního střediska pro obyvatele Brna.

Příroda

Od Brna do Letovic a dále údolím Křetínky vedla původní Trstenická stezka do Čech přes Svojanov, Poličku, Litomyšl. Leží na ní obce Vranová, Křetín, Dolní, Prostřední a Horní Poříčí. V roce 1976 byla za Letovicemi vybudována Vodní nádrž Letovice (11), která slouží k rekreaci i rybolovu. Oblíbená je cyklovyjížďka z Letovic kolem přehrady na hrad Svojanov.

Letovice - PP Park Letovice, VKP Letovské amfibolity, VKP Lada nad Slatinkou, PP Babolský háj, EKP bývalé lázně Andělka (Kladoruby), Skalní útvar Kamenná svatba (Kochov);

Vlkov - VKP Vlkovské jalovce;

Podolí - VKP Lada nad Hodiškou;

Skrchov - VKP Meandry u Skrchova, mokřady; Horní PoříčíVKP ščerky.

PP - přírodní park; PR - přírodní rezervace; VKP - významný krajinný prvek; EKP - evidovaný krajinný prvek

Zajímavosti

Deštná - První zmínky o obci se datují k přelomu 12. a 13. století. Dominantou obce je kostel sv. Petra a Pavla postavený roku 1783. V blízkosti místní části Rumberk reliéfní zbytky menšího hradu, který zanikl patrně koncem 14. století.

Horní Poříčí - Barokní kaple Nanebevzetí P. Marie a kaplička Sv. Trojice v polích.

Horní Smržov - Nejbližší vrch Kojetina 587 m.n.m. Významným krajinotvorným prvkem je Panský les - lesní porost pralesního typu.

Chrudichromy - Rozprostírají se na úpatí kopce Habří (441 m) pozvolna skloněného do údolí řeky Svitavy. Nejstarší historická zpráva pochází z roku 1349; v obci byl svobodný dvůr, který vlastnil hostinec a pivovar.

Křetín - První zmínka se objevuje již roku 1043, první zaručená zpráva se datuje až k roku 1308. Do roku 1880 se v okolí těžila železná ruda pro huť ve Štěpánově. Zámek z 19. století s parkem slouží jako dětská ozdravovna. Barokní kostel sv. Jeronýma, socha sv. Jana Nepomuckého z 1. pol 18. století, novodobá fara z roku 1995. Křetín je křižovatkou cyklotras.

Lazinov - První písemná zmínka je z roku 1420. Charakter obce změnila výstavba přehrady. V obci se nachází lidová usedlost č. 4, památkově chráněné stavení s dochovanou původní dispozicí z 18. století.

Letovice - Leží na soutoku řek Křetínky a Svitavy. Dominanty města tvoří zámek, děkanský kostel sv. Prokopa a klášterní kostel sv. Václava. Město je členem národní sítě zdravých měst. Zámek s parkem, původně gotický hrad založený pravděpodobně v letech 1250-1274 Heřmanem z Letovic, byl po roce 1544 renesančně, koncem 17. stol. barokně přestavěn. Po roce 1820 za držby uherského rodu Kalnokyů byly vybudovány konírny a zámek byl upraven do novogotické podoby. Z této doby pochází přírodní památka Park Letovice (1) s rozlohou 27,5 ha.
Děkanský chrám sv. Prokopa, původně gotický kostel z poslední třetiny 14. stol. s renesančními náhrobky.
Klášterní kostel sv. Václava z roku 1774 s klášterem, kryptou někdejších majitelů panství a nemocnicí Milosrdných bratří z roku 1773, v níž je lékarna s původním zařízením.
Za zmínku stojí i kamenný kříž pod kostelem sv. Prokopa z r. 1746 u silnice k nádraží z r. 1811, u koupaliště památník umučených a pietní místa umučených za II. svět. války. Stavebně technickou památkou je vodárenská věž, součást I. březovského vodovodu z r. 1911.
Město má 15 místních částí - Babolky, Dolní Smržov, Chlum, Jasinov, Kladruby (lázně Andělka v Kladrubech byly oblíbeným místem pro rekreaci již na začátku minulého století), Kochov (gotický filiální kostel sv. Jiří z konce 13. století, asi 2 km severovýchodně skalní útvar Kamenná svatba obklopený nádhernými zákoutími přírody), Lhotu, Meziříčko, Novičí (lidová usedlost č. p. 14), Podolí, Slatinku, Zábludov, Kněževísko, Zboněk a Klevetov.

Míchov - První zmínka je z roku 1169, kdy král Vladislav daroval ves klášteru Hradisko u Olomouce.

Pamětice - Obec leží v Boskovické brázdě, v roce 1938 zde postavili kapličku.

Petrov - Celé území obce je začleněno do přírodního parku Halasovo Kunštátsko.

Prostřední Poříčí - Leží na tzv. Trstenické stezce, která spojovala Čechy s Moravou a pokračovala přes Polsko až k Baltskému moři. Obcí vede cyklostezka na hrad Svojanov.

Roubanina - Farní gotický kostel sv. Ondřeje s pozdně románským jádrem, v roce 2002 zde byly odkryty vzácné gotické fresky ze 70. let 14. století.

Skrchov - Řeka Svitava zde vytváří pozoruhodný krajinný prvek Meandry u Skrchova. Na návsi se nachází dřevěná zvonička z poloviny 19. století.

Stvolová - Významný krajinný prvek Vlkovské jalovce je asi 1 km od Vlkova.

Vísky - Z daleka viditelný kostel sv. Michaela, jeden z nejstarších kostelů na Moravě. V jeho věži jsou pozoruhodné dva zvony - barokní z 18. století a velmi starobylý gotický, o němž se traduje, že je nejstarší na Moravě.

Vranová - Chráněnou památkou je lidová usedlost č. 46, z roku 1878 pochází zemědělská usedlost č.p. 5. Z nejvyššího kopce názvu Kocholík (420 m.n.m.) je krásný výhled na Drahanskou vrchovinu.

Významné osobnosti

Jan Bárta-Letovský (1821-1898) - novinář, redaktor, vydavatel prvních českých novin v USA.

Emanuel Janoušek (1875-1937) - zakladatel průmyslové školy pokračovací v Letovicích, autor Pamětí města Letovic.

Jan Daněk (1894-1961) - malíř, restaurátor, režisér, scénograf, pracoval na výzdobě a restauraci kostelů ve Zlíně, Letovicích, Starém Svojanově, Hrabyni.

Volný čas

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Letovice - areál Koupaliště, tenisové kurty (nafukovací hala), minigolf, sportovní hala, fitness, volejbal, plážový volejbal, sauna.

Vodní nádrž Letovice - rybolov, vodní sporty, koupání v přírodě.

Vísky - koně, krytý bazén (agroturistické centrum Ohrada).

Stvolová - tenisové kurty.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ

Letovice - kino, letní kino, veřejný internet, Galerie Pex, Isarno - keltský skanzen, Městské kulturní středisko.

Akce

Floriánský trh(květen).

Festival 3+1 - Třídenní festival se koná v srpnu v areálu Koupaliště. Jeho tradice vznikla roku 2000 na základě myšlenky podpoření spolupráce tří oblastí - veřejného sektoru, podnikatelů a neziskových organizací.

Václavský trh (září).

Běh kolem přehrady Křetínky - Tradice patnáctikilometrového vytrvalostního běhu terénem kolem přehrady byla založena v roce 1987 při příležitosti 10. výročí jejího otevření. Koná se vždy na začátku listopadu.

Mikulášská nadílka - Dlouholetá tradice mikulášské nadílky v areálu hasičské zbrojnice v Letovicích přiláká každoročně stovky lidí s dětmi z širokého okolí.

Poutě - V řadě obcí Letovicka zůstala zachována tradice poutí.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.boskovicko.cz

Typ záznamu: Mikroregion
AKTUALIZACE: Michaela Dvořáčková (Městské informační středisko Boskovice) org. 130, 09.12.2004 v 15:36 hodin
Copyright 1998-2020 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule

Aprílové počasí jsou časy i nečasy.
Aprílové počasí je nad ženu vrtkavější.
V dubnu se za den i devět druhů počasí sejde.
Na dubnové počasí je předem každá sázka ztracena.
Dubnové hřmění rozbíjí mrazy na mrazíky.
Bouřky v dubnu zvětšují mokré léto.
První bouřky se dostavují na křídlech jiřiček.
Přijde-li před Jiřím bouře, bude dlouho za kamny dobře.
Dokud není Jiří svatého, neboj se ty hada žádného.
Po svatém Jiří lezou hadi a štíři ze země a mají své právo.
 
dubna 1085: Vratislav II. obdržel v Mohuči za své služby Jindřichovi IV. královský titul, který však platil pouze pro jeho osobu.
dubna 1099: Bořivoj, bratr českého knížete, přijal s jeho svolením v Řezně od císaře Jindřicha IV. Čechy v léno.

Zítra Pozítří
Zdroj: www.meteopress.cz